Options

View

Data filters

Applications, decisions, documents

Type of case

Type of document

Issued decision

Year

Sex

Age

Od:
Do:

Country

Authority

Ważne informacje
Mapa pokazująca Aktualne dokumenty dotyczy liczby cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (nie mylić z liczbą wydanych zezwoleń na pobyt w danym roku). Nie należy także sumować danych dot. „aktualnych dokumentów” np. rok do roku, ponieważ danych tych nie należy kumulować. Aby uzyskać dane dot. np. liczby wydanych zezwoleń na pobyt należy w menu po lewej stronie wybrać opcję „wydane decyzje” oraz decyzje „pozytywne”.

Summary

  • All Authorities: 0
  • Mostly: 0
  • Rarely: 0
  • Other authorities: 0
Share or download