Опции

Вид

Фильтры данных

Ходатайства, решения, документы

Вид дела

Тип документа

Выданное решение

Год

Пол

Возраст

Od:
Do:

Страна

Орган

Ważne informacje
Mapa pokazująca Aktualne dokumenty dotyczy liczby cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (nie mylić z liczbą wydanych zezwoleń na pobyt w danym roku). Nie należy także sumować danych dot. „aktualnych dokumentów” np. rok do roku, ponieważ danych tych nie należy kumulować. Aby uzyskać dane dot. np. liczby wydanych zezwoleń na pobyt należy w menu po lewej stronie wybrać opcję „wydane decyzje” oraz decyzje „pozytywne”.

Итоги

  • Вместе все страны: 0
  • Чаще всего: 0
  • Реже всего: 0
  • Без гражданства и другие: 0
Поделиться или загрузить