Opcje

Widok

Filtry danych

Wnioski, decyzje, dokumenty

Rodzaj sprawy

Typ dokumentu

Wydana decyzja

Rok

Płeć

Wiek

Od:
Do:

Kraj

Organ

Ważne informacje
Mapa pokazująca Aktualne dokumenty dotyczy liczby cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (nie mylić z liczbą wydanych zezwoleń na pobyt w danym roku). Nie należy także sumować danych dot. „aktualnych dokumentów” np. rok do roku, ponieważ danych tych nie należy kumulować. Aby uzyskać dane dot. np. liczby wydanych zezwoleń na pobyt należy w menu po lewej stronie wybrać opcję „wydane decyzje” oraz decyzje „pozytywne”.

Podsumowanie

  • Razem wszystkie organy: 0
  • Najwięcej: 0
  • Najmniej: 0
  • Inne organy: 0
Podziel się lub pobierz