FAQ

Czym jest portal migracje.gov.pl?

Portal zawiera dane statystyczne związane z problematyką imigracji cudzoziemców do Polski. Interaktywny charakter strony oraz wygodne narzędzia do filtrowania informacji pozwalają uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące statystyk i liczb związanych z cudzoziemcami w Polsce.

Jakie dane statystyczne znajdę na portalu migracje.gov.pl?

Portal migracje.gov.pl został opracowany na podstawie najczęstszych pytań kierowanych do Urzędu do Spraw Cudzoziemców związanych z problematyką pobytu cudzoziemców w Polsce. Portal jest bazą statystyczną o cudzoziemcach, którzy przebywają w Polsce na podstawie ważnych dokumentów pobytowych.

Jakich danych statystycznych nie znajdę na portalu migracje.gov.pl?

Zakres danych na portalu jest ograniczony kompetencjami Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dlatego na portalu nie znajdują się informacje związane z np. zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców, oświadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, wizami etc. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie gromadzi tego typu danych. Pytania w zakresie tematyki zatrudniania cudzoziemców lub wiz najlepiej kierować do właściwych instytucji jak np. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Skąd pochodzą dane, które znajdują się na portalu migracje.gov.pl?

Dane pochodzą z prowadzonej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Hurtowni Danych Cudzoziemiec. Jest to  narzędzie, które pozwala przetworzyć informacje pochodzące z prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach) Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Portal przedstawia te dane w przyjazny i łatwy do odczytu sposób.

Jak aktualne są dane, które wyświetlają się na portalu?

Dane aktualizujemy codziennie.

Jak poprawnie korzystać z portalu migracje.gov.pl?

Portal został opracowany przede wszystkim z myślą o użytkowniku. Obsługa strony jest intuicyjna i nie powinna sprawiać żadnych problemów. Za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie ekranu należy zaznaczyć poszukiwany zakres danych. Po zaznaczeniu dane zostaną zwizualizowane na mapie. Można wybrać również opcje wykresów lub danych tabelarycznych. Wszystkie dane można pobrać oraz dzielić się nimi w wybranych mediach społecznościowych. Jeśli jednak pojawią się pytania w związku z działaniem portalu, proszę kierować je za pomocą formularza elektronicznego (prosimy o wybieranie przy tym pozycji – Kwestie techniczne w polu Temat formularza), który znajduje się w tym miejscu.

Czy znajdę na portalu migracje.gov.pl dane na temat liczby cudzoziemców w Polsce?

Na portalu znajdują się informacje o liczbie cudzoziemców, którzy aktualnie przybywają w Polsce na podstawie ważnych dokumentów pobytowych (tzw. kart pobytu). Należy pamiętać jednak, że te dane nie obejmują osób, które przebywają w Polsce na podstawie wiz.

Czy znajdę na portalu migracje.gov.pl dane na temat liczby cudzoziemców, którzy ubiegają się w Polsce o ochronę międzynarodową w Polsce?

Takie informacje są dostępne na portalu w przypadku wyboru opcji wniosków o ochronę międzynarodową.

Czy znajdę na portalu migracje.gov.pl statystyki na temat wszystkich form ochrony międzynarodowej w Polsce?

Tak, przy użyciu filtra te dane można bez problemu znaleźć na portalu.

Co to jest ochrona międzynarodowa?

Wszelkie informacje związane z procedurą udzielania ochrony międzynarodowej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców – www.udsc.gov.pl.

Skąd przyjeżdża do Polski najwięcej cudzoziemców?

Dane obrazujące kraje, z których przyjeżdża do Polski najwięcej cudzoziemców również są dostępne na portalu migracje.gov.pl.

Dlaczego na portalu znajdują się dane tylko od 2010 roku?

Uwzględnienie ogromu danych, które obejmują lata sprzed 2010 roku (czyli od połowy lat 90.), wpływałby negatywnie na funkcjonowanie serwisu i w znacznym stopniu blokowałby płynność działania serwisu.

Przedstawienie danych od 2010 r. zostało zastosowane w trosce o potencjalnych użytkowników portalu migracje.gov.pl i ich szybki dostęp do niezbędnych informacji.

Pozostałe historyczne dane są jednak dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców – www.udsc.gov.pl.

Czy na portalu migracje.gov.pl znajdę informacje o aktualnych trendach migracyjnych?

Owszem, portal przedstawia takie dane.

Gdzie mogę zgłosić uwagi/błędy związane z funkcjonowaniem portalu migracje.gov.pl?

Wszystkie błędy, uwagi i propozycje należy kierować poprzez formularz elektroniczny (poprzez wybranie zakładki – Kwestie techniczne), który znajduje się w tym miejscu.

Czego dotyczy zakładka „Służby imigracyjne”?

W tej zakładce znajdują się aktualne informacje o rozmieszczeniu służb migracyjnych w Polsce z możliwością wyznaczenia trasy dojazdu do poszczególnych punktów.

Czego dotyczy zakładka „Wydarzenia”?

W zakładce można znaleźć informacje na temat bieżących wydarzeń, które są związane z działalnością Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub problematyką cudzoziemców w Polsce. Zakładka powstała z myślą o tym, by użytkownik zainteresowany tego typu wydarzeniami mógł w prosty sposób sprawdzić wszelkie niezbędne informacje na ich temat.

Czy znajdę na portalu migracje.gov.pl informacje na temat obywateli Unii Europejskiej mających prawo pobytu w Polsce?

Tak, na portalu znajdują się dane dotyczące zarejestrowanych zaświadczeń oraz prawa pobytu w Polsce obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy na portalu migracje.gov.pl znajdę informacje o cudzoziemcach w Polsce za podziałem na wiek i płeć?

Tak, tego typu dane można zaleźć w jednej z zakładek menu: Polska lub Świat > FILTR DANYCH > PŁEĆ lub WIEK.

Czy na portalu migracje.gov.pl znajdę informacje o rozmieszczeniu cudzoziemców w Polsce (w którym województwie mieszka najwięcej cudzoziemców)?

Tak, rozmieszczenie cudzoziemców w Polsce jest przedstawione w podziale na województwa. Można je wyszukać w menu: Polska > FILTR DANYCH > ORGAN > np. Wojewoda Mazowiecki.