Варминско-мазурское воеводство

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11 – 400 Kętrzyn

Найти маршрут

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Найти маршрут

Великопольское воеводство

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Pl Wolności 17
61-739 Poznań

Найти маршрут

Западнопоморское воеводство

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Найти маршрут

Куявско-поморское воеводство

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Найти маршрут

Лодзинское воеводство

Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź

Найти маршрут

Люблинское воеводство

Ośrodek dla Cudzoziemców Biała Podlaska – Ośrodek Recepcyjny

ul. Dokudowska 19
21-500 Biała Podlaska

Найти маршрут

Ośrodek dla Cudzoziemców Lublin – Punkt Obsługi Cudzoziemców (dla osób korzystających ze świadczeń poza ośrodkiem)

ul. Lubomelska 1-3
20-001 Lublin
pok. 015

Найти маршрут

Любуское воеводство

Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

Найти маршрут

Мазовецкое воеводство

Ośrodek dla Cudzoziemców – Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza ośrodkiem)

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Найти маршрут

Малопольское воеводство

Нижнесилезское воеводство

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Найти маршрут

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

66 – 600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1

Найти маршрут

Опольское воеводство

Подкарпатское воеводство

Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Найти маршрут

Подляское воеводство

Ośrodek dla Cudzoziemców Białystok

Zajazd „Budowlani”
ul. Armii Wojska Polskiego 7
15-102 Białystok

Найти маршрут

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Найти маршрут

Поморское воеводство

Свентокшиское воеводство

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Найти маршрут

Силезское воеводство

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Найти маршрут